Regels

Het ziet er snel en gemakkelijk uit. Gewoon met 7 spelers regels een bal met zijn allen over het veld rennen en proberen een doelpunt te scoren. Schijn bedriegt, niet alleen zijn er behoorlijk wat regels, maar daarnaast komt er ook techniek om de hoek kijken.

Spelregels

Omdat er zoveel verschillende spelregels zijn, worden hieronder de belangrijkste beschreven en is het makkelijker om deze onder te verdelen, namelijk:

 • Veldspelers
 • Keeper

Veldspelers

 • De speler mag de bal maar maximaal drie seconden vasthouden, waarna je hem of moet stuiteren of moet doorspelen
 • De speler mag met de bal in de hand maar maximaal drie stappen maken, daarna moet de bal of doorgespeeld worden naar een teamgenoot of de speler moet de bal laten stuiteren op de grond
 • De bal mag niet met het onderbeen of met de voet worden gespeeld
 • De speler mag de bal van de tegenstander met open hand proberen af te pakken. Slaan is een fout. Echter mag de bal van de ene speler naar de andere wel doorgegeven worden via stompen, slaan
 • Een speler mag een andere speler tijdens een worp niet vasthouden, stoten of grijpen op een niet sportieve manier
 • Als een speler op de grond ligt of zit, mag de bal wel gewoon gespeeld worden.

Keeper

 • De keeper mag de bal met het hele lichaam aanraken, mits het binnen het keepersgebied is. Als de keeper besluit uit dit gebied te stappen, dan gelden de veldspeler regels
 • Zoals hierboven beschreven mag de keeper dus besluiten om uit het doelgebied te komen en als veldspeler mee te spelen
 • De keeper mag het doelgebied niet verlaten met de bal in zijn handen, maar ook andersom mag de keeper het doelgebied niet betreden met de bal in zijn handen
 • De keeper mag een rollende of liggende bal die buiten het doelgebied ligt, niet oppakken als de hij / zij zelf nog in het doelgebied staat.

De wedstrijd wordt altijd geleid door een scheidsrechter. De scheidsrechter moet ervoor zorgen dat de wedstrijd goed verloopt. De taken van de scheidsrechter zijn:

 • De scheidsrechter mag fluiten voor overtredingen en daar, indien nodig straffen voor geven
 • De scheidsrechter noteert de doelpunten
 • De scheidsrechter houd de speeltijd in de gaten
 • En indien het echt nodig is mag de scheidsrechter een wedstrijd onderbreken of staken.

De verschillende worpen

 • Beginworp
 • Inworp
 • Vrije worp
 • 7 meter worp
 • Scheidsrechter worp

Beginworp

Dit is de eerste worp worpen na het fluitsignaal van de scheidsrechter. De speler die de beginworp maakt, moet mijn 1 voet op de middenlijn staan en met 1 voet op de eigen speelhelft.

Inworp

De inworp wordt gedaan als de bal buiten het speelveld is geweest. De speler die de inworp doet, moet met 1 voet op de zijlijn staan.

Vrije worp

De vrije worp is een worp als gevolg van een overtreding. De vrije worp moet uitgevoerd worden op de plek waar de overtreding heeft plaats gevonden, tenzij de overtreding plaatsvond binnen negen meter van het doel van de tegenstander. Dan wordt de vrije worp uitgevoerd op de vrije worp lijn.

7 meter worp

Dit is een worp vanaf de 7 meter lijn, ten gevolge van een verhindering van een doelkans. Zolang de speler de bal vast heeft, mag hij de 7 meter lijn niet aanraken of overschrijden.

Scheidsrechter worp

Dit is een worp, wanneer beide teams gelijktijdig een overtreding maken of als de scheidsrechter niet weet wie de overtreding heeft begaan.